manus

Manus 40

Ladda ner och läs Manus​ 

Nu kan du läsa Manus online som Flipbook.
Läs eller ladda ned Manus 40 här.
Manus 40 finns även som epub

I Manus 40 ville vi ge uppskattning till alla de engagerade människor som har gjort det möjligt att du nu kan börja läsa jubileumsnumret.

Övriga publikationer:

Manus 39 som flipbook /PDF eller som epub 
Manus 38 (pdf) (epub)
Manus 37 ( pdf) (epub)
Manus 36 (pdf) (epub)
Manus 35 som flipbook eller pdf
Manus 34 (pdf) (epub)
Manus 33  (pdf) epub)
Manus 32 (pdf) (epub)
Manus 31 (pdf) (epub) 
Manus 30 (pdf) (epub) 
Manus 29 (pdf) (epub)

Månadens medlem 2022 som flipbook/PDF
Månadens medlem 2021 som flipbook/PDF

Lektörtjänst

Föreningen erbjuder lektörsgranskning av (skön-) litterära manuskript till ett reducerat pris. I ansökan ska framgå hur många sidor eller dikter det är frågan om (med fonten 12 och radavståndet 2) samt ett textprov på ett par sidor.
Föreningen beviljar högst fyra lektörgranskningar per år. Om föreningen får flera ansökningar, väljer styrelsen ut de skribenter som beviljas lektörsgranskning.
Samma skribent kan beviljas lektörsgranskning av högst två manus under en tid på fem år. Skribenten bör ha varit medlem i NyLitt i minst ett år.

Lektörstjänsten har följande taxa:

Prosa
20 – 50 sidor 50 euro,
50 – 100 sidor 90 euro
> 100 sidor 90 euro + 1 euro/sida.
En prosasida är en A4 sida med font 12 och radavståndet 2  (=1 650 tecken).

Lyrik
1 – 25 dikter 40 euro, 25 – 50 dikter 70 euro. En dikt är en normallång dikt.

Manussamtal  
på ca 30 minuter enligt överenskommelse. Första samtalet är kostnadsfritt.
Samtal med lektören (personligt eller digitalt möte) 30 euro eller enligt överenskommelse.

Betalning
Den som vill använda sig av lektörstjänsten ska ha betalt medlemsavgiften för minst 1 år.  Skribenten betalar den totala summan till Nylands Litteraturförening.
Betalningarna görs på föreningens konto FI54 405510 50049414 (Aktia ).